Feragatnameİçerik için sorumluluk

Bu sayfaların içeriği çok büyük bir özenle hazırlanmıştır. Ancak yine de içeriğin doğruluğunu, bütünlüğünü ve güncelliğini taahhüt edemez ve sorumluluk üstlenemeyiz. Bir hizmet sağlayıcısı olarak TGM (Tele Medya Yasası) Madde 7 Paragraf 1’e istinaden bu sayfaların kendi içeriği için, genel hukuk kapsamında sorumluyuz. Ancak TMG 8’den 10’a kadar olan maddelerinden, hizmet sağlayıcısı olarak, gönderilmiş veya kaydedilmiş yabancı bilgilerin, yasa dışı faaliyet göstergelerinin denetlenmesinden veya gerektiren durumlarda araştırılmasından yükümlü değiliz. Genel yasalar çerçevesinde bilgiye erişimi kaldırmak veya engellemek gibi yükümlülükler bundan etkilenmemektedir. Ancak bununla ilgili yükümlülük, somut bir ihlal bilgisinin geldiği, farkına varıldığı tarihten itibaren mümkündür. Bu tür bir yasal ihlalin bildirilmesi üzerine, söz konusu ihlaller hemen silinecektir.


Linkler için sorumluluk

Teklif ettiğimiz sitemiz, içerikleri üzerinde hiçbir kontrolümüz olmayan, üçüncü şahısları harici web sitelerine bağlantılar içerir. Bu sebeple de, söz konusu yabancı metin içeriklerinden sorumluluk üstlenemeyiz. Bağlantılı sayfaların içeriğinden, daima ve sadece ilgili sağlayıcı veya sayfanın işleticisi sorumludur. Bağlantılı sayfalar bağlantı yapıldığı sırada, olası hak ihlalleri için kontrol edildi. Bağlantının yapıldığı sırada bunlarda yasaya aykırı bir içerik belirlenmedi. Somut bir hukuki delil olmadan, bağlanılan sitelerdeki hukuk ihlallerinin sürekli kontrol edilmesi de mantıklı değildir. Bu tür bir yasal ihlalin bildirilmesi üzerine, söz konusu ihlaller hemen silinecektir.


Telif hakkı

Sitenin operatörleri tarafından düzenlenmiş olan bu sayfalarda verilen içerik ve çalışmalar Alman telif hakkı kanunlarına tabiidir. Telif hakkı sınırları dışında çoğaltılması, değiştirilmesi, dağıtım veya her türlü faydalanma ilgili yazarın ya da oluşturucusun yazılı iznini gerektirir. Bu sayfaların indirilmesine ve kopyalanmasına sadece ticari olmayan kişisel kullanım için izin verilmektedir. Bu sitenin içeriği, operatör tarafından oluşturulmadıkça, üçüncü kişilerin telif haklarına dikkat edilmiştir. Üçüncü kişilerin içerikleri, bilhassa bunlara ait olarak belirtilmiştir. Buna rağmen telif hakkı ihlali olduğunun farkına varırsanız, bizi bu konuda uyarmanızı rica ederiz. Bu tür bir yasal ihlallerin bildirilmesi üzerine, söz konusu içerikler hemen silinecektir.


Gizlilik İlkesi (Bilgilerin Korunması)

Web sitemizin kullanımı kişisel bilgi vermeden de genellikle mümkündür. Sayfalarımızda kişisel verilerin (örneğin isim, ikametgâh veya e-posta adresleri) toplanması ki bu yapılsa da, olabildiğince ve mutlaka sadece gönüllük esasına dayandırılır. Bu bilgiler sizin açık onayınız olmadan, üçüncü kişilere verilmez. Belirtmek isteriz ki, internette bilgi aktarımının (örneğin e-posta ile iletişimin), güvenlik açıkları olabilir. Üçüncü şahıslar tarafından yetkisiz erişime karşı verilen tam bir koruma mümkün değildir. İstenmeyen reklam ve bilgilendirme materyalleri göndermek için üçüncü şahıslar tarafından iletişim bilgilerinin, künye yükümlülüğü çerçevesinde, kullanılması kesinlikle yasaktır. Bu sayfaların yöneticilerinin, istenmediği halde, özendirme bilgilerinin, bir tür istek dışı e-postalar gibi gönderilmesi durumunda, yasal işlem yapma hakkı saklıdır.


Google Analytics kullanımı için gizlilik bildirimi açıklaması

Bu web sayfası, Google Inc. ("Google")’un, bir web analiz hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics web sayfasının kullanımı, “Çerez" diye adlandırılan, bilgisayarınızda saklanabilir bir metin verisi olup ve web sitesi kullanım analizini sağlayacak bir program yerleştirebilir. Bu web sayfasını kullanmanızla ilgili olarak, “çerez” tarafından ortaya çıkarılan bilgiler (IP-adresi dâhil) Google’ in ABD ‘deki bir sunucusuna iletilir ve orada saklanır. Google bu bilgileri, kendi web sitesinin kullanımını değerlendirmek, web sitesi aktivitelerinden web site işleticisine raporlar düzenlemek ve web sitesinin diğer kullanımlarını ve internet kullanımına bağlı hizmetleri sağlamak için kullanacaktır. Ayrıca Google gerektiğinde bu bilgileri üçüncü şahıslara aktarır, yasaların gerektirdiği durumlar dışında veya bu verilerin Google’ un talebiyle ve onun adına üçüncü şahıslar tarafında işlenebilir. Google hiçbir durumda sizin IP-adresinizi Google’un tuttuğu diğer verileriyle ilişkilendiremez. Çerezlerin kurulumunu, tarayıcıınızın yazılım ayarlarını değiştirerek engelleyebilirsiniz; ancak bu durumda bu web sitesinin tüm özelliklerini muhtemelen kullanamayacağınızı belirtiriz. Bu web sitesini kullanarak, Google’un sizin hakkınızdaki verileri, daha önce açıklandığı şekil ve tarzda ve yukarıda belirtilen amaç için işlenmesine razı olduğunuzu otomatik olarak kabul etmiş oluyorsunuz.Hatalar ve eksikler hariçtir.


itworx-pro GmbH genel teslimat-, ödeme- ve işletme şartları geçerlidir.

Künye


 • itworx-pro GmbH
 • Am Stadtrand 50
 • D-22047 Hamburg
 • Tel.: +49 (0) 40 / 696 53 77-0
 • Fax: +49 (0) 40 / 696 537-719
 •  
 • Sorumlu Müdürler:
 • Oliver Schmidt
 •  
 • Şirket Merkezi:
 • Am Stadtrand 50
 • D-22047 Hamburg
 • Yerel Mahkeme Hamburg HRB 75813
 • KDV ID No. DE812956621